1.1.10

ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΑΧΑΝΑ.

.ΜΟΝΤΑΖ-ΚΑΜΕΡΑ:MAYΡΟΦΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ.-

.