2.3.12

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑΣ ΜΕΡΟΣ 2

. 1.
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Κυριακίδης Γιάννης,2. Κυριακίδης Κώστας.- #################################################################################2.
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Κυριακίδης Κώστας,2. Κυριακίδης Γιάννης.- 

#################################################################################3.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:  

1.Κυριακίδης Γιάννης  ,2.Χαριτίδης Γιώργος, 3.Χαριτίδης Γιάννης,

4.Κυριακίδης Κώστας,5.Κυριακίδης Αβραάμ.-

################################################################################# 4.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:  

1.Καριπίδης Γιάννης,2.????,3.Καριπίδης Νίκος,

4.Καριπίδου Ευρώπη,5.Καριπίδης Ελευθέριος.-
  
#################################################################################### 5.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:  

1.Κωνσταντινίδης Λάζαρος,2.???,3.Κυριακίδου Κούλα.-


#################################################################################### 6.

  ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Καριπίδης Λευτέρης,2.???,3.???,4.Καριπίδης Γιάννης.-

#################################################################################### 7.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:  

1.Γκίτα  Σοφία,2.Κυριακίδου Κούλα.-

################################################################################# 8.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ: 

1.Κυριακίδης  Γιάννης,2. Κυριακίδης   Κώστας.-
  
################################################################################# 
9.


ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:   

1.???,2.Κυριακίδου Κούλα,3.???,4.Κυριακίδης ......Ο Τιτής.-

#################################################################################10. 


Κυριακίδης Βαγγέλης.- .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου