18.3.12

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΤΙΚΙΔΗ ΓΙΩΡΓΟΥ - ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΕΡΟΣ 1

. 1.
 Από τα αριστερά προς τα δεξιά:

 Όρθιοι:

 Κετικίδης Παύλος,Κετικίδου - Χριστοδουλίδου Δέσποινα

 Καθιστοί: 

 Κετικίδης Παναγιώτης - Κετικίδου Παρθένα.-

 #################################################################################### 2.
 Από τα αριστερά προς τα δεξιά: 

 Κεσίδου Γεωργία - Κετικίδης Πανίκας - Κετικίδου Βέρα.-.
   #################################################################################### 3.
 Χριστοδουλίδου - Χαριτίδου Ανδρομάχη - Χριστοδουλίδης Γεράσιμος(Θεόφιλος).-

 #################################################################################### 4.
 Στεφανίδου - Κετικίδου Νίτσα(Ελισάβετ) - ???? - Τσουκαλίδου - Κετικίδου Χρυσή.-

 #################################################################################### 5.
 Κετσιακίδης Ιωάννης - Χριστοδουλίδης Ζαχαρίας.-

 #################################################################################### 6.
 Από τα αριστερά προς τα δεξιά:

 Πατουλίδου Ελένη - Χριστοδουλίδης Ζαχαρίας - Πατουλίδης Αλέκος - Ηλιοπούλου Δάφνη.-

 #################################################################################### 7.
 Από τα αριστερά προς τα δεξιά:

 1.Κετικίδου Βέρα,
 2.Κετικίδου - Τσουκαλίδου Σούλα
 3.Τσουκαλίδου Βέτα
 4.Κετικίδης Πανίκας
 5.Χριστοδουλίδου - Κετικίδου Δέσποινα
 6.????????.-

 #################################################################################### 8.

 Κετικίδης Αλέκος - Κετικίδου Βέρα.-

 #################################################################################### 9.
  Από τα αριστερά προς τα δεξιά:

  Καριπίδου Μαρία (τη Κανούτσας) - Χριστοδουλίδου Κετικίδου Δέσποινα.-

 #################################################################################### 10.Από τα αριστερά προς τα δεξιά:

1.Κετικίδου-Στεφανίδου Νίτσα,
2.Καριπίδου-Θεοδουλίδου Άννα,
3.Ουργανζτίδου-Στεφανίδου Χρυσούλα,
4.Στεφανίδης Ιωάννης(Νάνουκας),
5.Χριστοδουλίδης Θεόφιλος(Γεράσιμος),
6.Χριστοδουλίδου-Χαριτίδου Ανδρομάχη,
7.Χριστοδουλίδου-Κετικίδου Δέσποινα.

Παιδιά:

 1.Θεοδουλίδου Δέσποινα,
 2.Κετικίδης Αλέξανδρος.- .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου