12.2.12

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΡΟΣ 2

. 1.
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ: 1.Κωνσταντινίδου Ελένη,2.Κωνσταντινίδου Αναστασία,3.Κωνσταντινίδης Τακούλης.- ################################################################################## 2.
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ: 1.Κεσίδης Παναγιώτης,2.Ιωαννίδης Μένιος,3.Κωνσταντινίδου Ελένη, 4.Κωνσταντινίδης Ιωάννης.- ################################################################################## 3.
################################################################################## 4.
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ: 1.Κωνσταντινίδης Στέλιος,2.Κωνσταντινίδης Κώστας,3.Κωνσταντινίδου Ελένη, 4.Κωνσταντινίδου Νίκη.- ################################################################################## 5.
Κωνσταντινίδης Ιωάννης.- ################################################################################## 6.
Γάμος του Κωνσταντινίδη Ιωάννη και της Κωνσταντινίδου Αναστασίας.- ################################################################################## 7.
Το παλιό σπίτι της Κωνσταντινίδου Γαλάτιας.- ################################################################################## 8.
Κωνσταντινίδου Ελένη - Κωνσταντινίδης Στάθης.- ################################################################################## 9.
Κωνσταντινίδου Ελένη - Κωνσταντινίδης Στάθης.- ################################################################################## 10.
1.Κωνσταντινίδου Δέσποινα, 2.Χαιροπούλου Μέλη, 3.Κωνσταντινίδου Μαρία, 4.Κωνσταντινίδου Σοφία, 5.Κωνσταντινίδου Ζηνοβία, 6.Κωνσταντινίδου Ειρήνη, 7.Κωνσταντινίδου Κική.- .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου