8.2.12

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΕΡΟΣ 2

. 1.
Μουρατίδου Φωφώ - Κετσιακίδης Άγγελος ################################################################################## 2.
Μουρατίδης θεόδωρος.- ################################################################################## 3.
Mουρατίδης Θεόδωρος - Καλαϊτζίδου-Μουρατίδου Καλιόπη.- ################################################################################## 4.
1.Χαιροπούλου Μέλη - 2...... - 3.Χαιροπούλου Αλεξάνδρα, Τρουμανίνα.- ################################################################################## 5.
Σιώπη Φανή - Μουρατίδου-Σιώπη Φούλα - Σιώπης Περικλής.- ################################################################################## 6.
Πασαλίδου-Σουζάνα - Δημητριάδης Γιώργος - Μουρατιδου-Παπαδοπούλου Διαμάντω.- ################################################################################## 7.
################################################################################## 8.
Κεσίδης Ανδρέας - Zlotoria - ΠΟΛΩΝΙΑ.- ################################################################################## 9.
Ηλιόπουλος Ηλίας - Τασκένδη 1952.- ################################################################################## 10.
Σαχινίδου-Μουρατίδου Άννα - Μουρατίδης Σωκράτης.- ################################################################################## 11.
################################################################################## 12.
Κετικίδης Στέφανος - Μαυροφριδης Κώστας της Γαράϊλας.- ################################################################################## 13.
Μαυροφρύδης Λεωνίδας.- ################################################################################## 14.
Μαυροφριδης Κώστας της Γαράϊλας.- ################################################################################## 15.
1.... - 2.Μαυροφρύδης Λεωνίδας.- ################################################################################

16.
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ: 
1.Μαυροφρίδου Όλγα,2.Μουρατίδου-Παπαδοπούλου Διαμάντο,3.???,4.Μαυροφρίδου Βαϊτσα.-
  ################################################################################# 17.
ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

 1.Πετρίδης Πέτρος(Ο Ρεζούδης),2.Παπαδόπουλος Ηλίας,

3.Σιριστατίδης Αναστάσιος, 4.Χαριτίδης Παύλος.-
 ################################################################################## 18.
Δημητριάδου Ξένη - Μουρατίδου -Παπαδοπούλου Διαμάντω.- ################################################################################## 19.
Παπαδόπουλος Ηλίας - Καριπίδης Νίκος.- ################################################################################## 20.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου