5.8.10

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΥΛΤΟΥΡΤΖΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΕΡΟΣ 1.

.

1.

1959 -

Πουλτουρτζίδης Μιχάλης.-

####################################################################################

2.

1962 - ΓΑΜΟΣ - Στυλιανός & Σημέλας Θεοδουλίδου.-

####################################################################################

3.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Κεσίδου Ευσεβεία,

2.Σαμαλίδης Ανδρέας.-

####################################################################################

4.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Καρυπίδης Νίκος,

2.Πουλτουρτζίδου Άρτεμη.-

####################################################################################

5.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Καρυπίδης Νίκος,

2.Πουλτουρτζίδου Άρτεμη.-

####################################################################################

6.

Καρυπίδης Νίκος.-

####################################################################################

7.

Καρυπίδης Νίκος.-

####################################################################################

8.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Πουλτουρτζίδου Άρτεμη,

2.???,

3.Καλαϊτζίδου-Κεσίδου Αναστασία,

4.Καλαϊτζίδης Απόστολος,

5.Καλαϊτζίδης Σπύρος.-

####################################################################################

9.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Κωσταντινίδης Ξενοφώντας,

2.???,

3.Δημητριάδης ...,

4.Θεοδουλίδης Κοσμάς,

5.Πουλτουρτζίδης Μιχάλης,

6.Πουλτουρτζίδου Άρτεμη.-

####################################################################################

10.

1.Καρυπίδης Νίκος,

2.Λεσπουρίδης Γιάννης (του Ασχούχ),

3.Πετρίδης Πέτρος (του Ρεζούδη).-

####################################################################################

11.

1.Δουλγερίδης Κώστας,2.Καρυπίδης Νίκος.-

####################################################################################

12.


####################################################################################

13.

1.Παπαδόπουλος Ηλίας,2.Καρυπίδης Νίκος.-

####################################################################################

14.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Πουλτουρτζίδου Άρτεμη,

2.???,

3.Πουλτουρτζίδης Μιχάλης.-

####################################################################################

15.

####################################################################################

16.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟΝ ΛΑΧΑΝΑ.-

####################################################################################

17.

Πολύγυρος Χαλκηδικής - 6.5.1978 -

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Κωσταντινίδου Νίκη,

2.Πουλτουρτζίδου Άρτεμη,

3.Κωσταντινίδου Ελένη.-

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου