15.3.10

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΦΡIΔΗ ΠΕΤΡΟΥ-ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.

.

1.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Μαυροφρίδης Θεόδωρος,2.Μαυροφρίδης Πέτρος,3.Μαυροφρίδης Κώστας.-

#####################################################################################
2.

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 1945.

Ο ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΗ ΠΕΤΡΟΥ-ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.-


Η ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.-

#####################################################################################
3.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Μαυροφρίδης Πέτρος,2.Καϊσίδου-Μαυροφρίδου Αναστασία.-

#####################################################################################
4.

ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ.-

#####################################################################################
5.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Μαυροφρίδης Πέτρος,2.Μαυροφρίδης Ευκλείδης(του Πέτρου),

3.Καϊσίδου-Μαυροφρίδου Αναστασία.-

#####################################################################################
6.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Μαυροφρίδης Πέτρος,2.Μαυροφρίδης Λεωνίδας(του Πέτρου).-

#####################################################################################
7.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Μαυροφρίδης Ευκλείδης(του Πέτρου),2.Καϊσίδου-Μαυροφρίδου Αναστασία,

3.Μαυροφρίδης Λεωνίδας(του Πέτρου).-

#####################################################################################
8.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Μαυροφρίδης Λεωνίδας(του Πέτρου),2.Καϊσίδου-Μαυροφρίδου Αναστασία,

3.Μαυροφρίδης Ευκλείδης(του Πέτρου).-

#####################################################################################
9.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Μαυροφρίδης Λεωνίδας(του Πέτρου),2.Μαυροφρίδης Ευκλείδης(του Πέτρου).-

#####################################################################################
10.

07 ΙΟΥΛΙΟΥ 1969.

ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ(Η ΓΑΡΑΗΛΑΒΑ).-

#####################################################################################
11.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Μαυροφρίδου Κυριακή(Η Γαραηλάβα),2.Μαυροφρίδης Ευκλείδης(του Πέτρου).-

#####################################################################################
12.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Τσαλιατίδου-Πουρσανίδου Ασημίνα,2.Καϊσίδου-Μαυροφρίδου Αναστασία,

3.???(από Ξυλόπολη).-

#####################################################################################
13.

ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Καϊσίδου-Μαυροφρίδου Αναστασία,2.Μαυροφρίδης Πέτρος,

3.Μαυροφρίδης Πέτρος(του Ευκλείδη).-

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου