17.11.09

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΥΡΟΦΡΙΔΗΣ

1. Ανάκτορα, Αθήνα - 1925


2.


3.

4.

1 σχόλιο: