7.7.09

ΛΑΧΑΝΙΩΤΙΚΑ 2006

.


1.

ΛΑΧΑΝΙΩΤΙΚΑ 2006.-

#####################################################################################
2.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΙΛΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.-

#####################################################################################
3.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΙΛΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.-

#####################################################################################
4.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΙΛΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.-

#####################################################################################
5.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΙΛΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.-

#####################################################################################
6.

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΦΙΛΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.-

ΣΑΜΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ(Η ΠΑΠΑΔΙΑ).-

#####################################################################################
7.


ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΑ.-

#####################################################################################
8.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.???,2.???,3.Καριπίδου Κούλα,4.Πατουλίδου Βούλα,5.Στεφανίδου Ευρώπη,6.Ξενιτόπουλος Στυλιανός.-

#####################################################################################
9.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.???,2.???,3.Καριπίδου Κούλα,4.Πατουλίδου Βούλα,5.???.-

#####################################################################################
10.

"ΑΡΟΘΥΜΩ" ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΧΑΝΑ.-

#####################################################################################
11.

"ΑΡΟΘΥΜΩ" ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΧΑΝΑ.-

#####################################################################################
12.

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ.-

#####################################################################################
13.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Πατουλίδου Βούλα,2.Κωνσταντινίδης Χρήστος(Ο Πεπίτο).-

#####################################################################################
14.

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.-

#####################################################################################
15.
Ποντιακό Θέατρο

ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.-

#####################################################################################
16.

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ.-

#####################################################################################
17.

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ.-

#####################################################################################
18.
Γιώργος Μπουλατσακλής

ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(ΛΥΡΑ).-

#####################################################################################
19.


ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(ΛΥΡΑ).-

#####################################################################################
20.

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ.

ΣΑΣ ΧΑΜΟΓΕΛΑ Ο ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ.-

#####################################################################################
21.
Γιώργος Καριπίδης

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ.-

#####################################################################################
22.


ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Ξενιτόπουλος Στυλιανός,2.Χαριτίδης Ιωάννης.-

#####################################################################################
23.


ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Ξενιτόπουλος Στυλιανός,2.Καριπίδης Γεώργιος.-

#####################################################################################
20.

#####################################################################################
.

1 σχόλιο: