10.8.09

ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑΣ.

.


1.

ΛΑΧΑΝΙΩΤΙΚΑ 2008.-

####################################################################################
2.

ΛΑΧΑΝΙΩΤΙΚΑ 2008.-

####################################################################################
3.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Δουλγερίδου Τασούλα,2.Βλασακίδου Δάφνη,3.Παπαδοπούλου Γιώτα,

4.Θεοδουλίδου Τασούλα.-

####################################################################################
4.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Κυριακίδου Άννα,2.Κωνσταντινίδης Παντελής,3.Δουλγερίδου Άννα.-

####################################################################################
5.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Κωνσταντινίδης Παντελής,2.Δουλγερίδου Τασούλα,3.Πουρσανίδης Σάββας.-

####################################################################################
6.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.???,2.Λεσπουρίδου Κωνσταντίνα.-

####################################################################################
7.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Κυριακίδου Άννα,2.Δουλγερίδου Τασούλα,3.Περκουλίδου Μελίνα,4.Δουλγερίδου Άννα.-

####################################################################################
8.


ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Χαριτίδου Θάλεια,2.Δουλγερίδου Τασούλα.-

####################################################################################
9.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Δουλγερίδου Άννα,2.Δουλγερίδου Τασούλα.-

####################################################################################
10.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Δουλγερίδου Άννα(του Χρήστου),2.Δουλγερίδου Άννα(του Γιώργου),3.Χαριτίδου Θάλεια

(του Γιάννη).-

####################################################################################
11.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ:

1.Κεσίδου Χρύσα,2.Δουλγερίδου Άννα,3.Κυριακίδου Άννα,4.Παπαδοπούλου Γιώτα.-

####################################################################################
12.

Ο ΛΑΧΑΝΑΣ.-

####################################################################################
13.

Ο ΛΑΧΑΝΑΣ.-

####################################################################################
14.

Ο ΛΑΧΑΝΑΣ.-

####################################################################################
15.

Ο ΛΑΧΑΝΑΣ.-

####################################################################################
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου